ανασυντίθεμαι


ανασυντίθεμαι
ανασυντίθεμαι, ανασυντέθηκα βλ. πίν. 138

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.